Du hoc Canada và My cần có giấy phép chứng minh tài chính

Bạn muốn đi du hoc Canada và My thì sẽ phải có một giấy phép phục vụ như là một thị thực thời gian nghỉ của bạn. Bạn không cần phải có giấy phép du hoc Canada my nếu khóa học hoặc chương trình của bạn kéo dài sáu tháng hoặc ít hơn. Nó có thể là một ý tưởng tốt để áp dụng cho một giấy phép trước khi bạn đến Canada my, nếu không nếu bạn quyết định bạn muốn tiếp tục nghiên cứu của mình trong một chương trình khác, bạn sẽ cần phải rời khỏi Canada để xin giấy phép du hoc thông qua một visa văn phòng.Một khi bạn có một giấy phép du hoc Canada my, bạn có thể áp dụng để làm mới nó từ bên trong Canada my nếu bạn quyết định để tiếp tục việc hoc của mình. Đối với học sinh toàn thời gian đăng ký tại một cơ sở giáo dục đại học được công nhận, giấy phép du hoc cũng cho phép bạn làm việc bán thời gian trong khuôn viên trường. Bạn cũng có thể làm việc ngoài trường, làm việc như một hoặc thực tập như một phần của chương trình của bạn, ở lại Canada my như một thường trú nhân hoặc tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Áp dụng cho một giấy phép du học Canada và My

Bạn có thể áp dụng cho một giấy phép du hoc My và Canada trực tuyến hoặc thông qua một ứng dụng giấy, mà có thể thu được từ các trang web. Ứng dụng giấy thường mất khoảng gấp đôi thời gian, và nó luôn luôn khuyến khích để kiểm tra thời gian xử lý tốt trước. Để nộp đơn trực tuyến, bạn sẽ cần một thẻ tín dụng thẻ ghi nợ và khả năng để tạo ra các bản sao điện tử của các tài liệu hỗ trợ của. Văn phòng thị thực tại đất nước của bạn sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể về những tài liệu bạn cần phải cung cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của bạn ở khu vực gần trung tâm ứng dụng thị thực.

Quá trình để có được một thị thực du học Canada và My như sau

Trước tiên, bạn phải có được một bức thư tiêu chuẩn chấp nhận từ một nhận cung cấp dịch vụ giáo dục cao hơn. Sinh viên học tập tại cũng phải xin giấy chứng nhận chấp nhận từ chính phủ. Bạn phải có được điều này trước khi bạn được phép nộp đơn xin giấy phép du học. Bạn có thể nhận được trực tuyến này, bằng cách in ra một hình thức, hoặc bằng cách yêu cầu một mẫu giấy từ các trường đại học của bạn, mà cũng sẽ tư vấn về chủ đề này.

Giai đoạn tiếp theo là để có được một gói ứng dụng thị thực du học Canada My, hoặc từ các trang web hoặc liên lạc với văn phòng địa phương của bạn visa, hoặc đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Canada My tại nước bạn. Bạn cũng có thể cần phải có giấy phép cư trú tạm thời nếu bạn đến từ một quốc gia được chỉ định, nhưng điều này sẽ không làm phức tạp vấn đề quá nhiều vì nó sẽ được xử lý cùng một lúc như học tập của bạn xin cấp giấy phép.

Nếu bạn đang tìm thấy đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được một mã số danh sách kiểm tra cá nhân hợp lệ trong vòng 60 ngày, mà bạn sẽ cần để nộp đơn trực tuyến. Hãy chắc chắn để in ra các trang có chứa mã của bạn để tham khảo trong tương lai. Trang này cũng sẽ bao gồm một hướng dẫn ứng dụng, ước tính số tiền học phí, một danh sách các tài liệu mà bạn sẽ cần phải nộp cùng với đơn của bạn, và hướng dẫn cho các bước tiếp theo của bạn.

Khi bạn đã sẵn sàng để áp dụng, tạo một tài khoản nơi bạn sẽ nhập mã danh mục cá nhân của bạn. Sau đó bạn sẽ nhận được danh sách kiểm tra tài liệu cá nhân của bạn cho phép bạn tải lên và gửi tài liệu của bạn. Một khi bạn có các tài liệu và hình thức ứng dụng đã sẵn sàng và đã nộp lệ phí của bạn, bạn có thể nộp hồ sơ hoàn chỉnh của bạn.

Yêu cầu xin visa du học Canada My bổ sung

Để chứng minh bạn có số tiền này, bạn có thể cung cấp bất kỳ giấy tờ sau đây: báo cáo ngân hàng, bằng chứng của một tài khoản Canada My trong tên của bạn nếu số tiền ấy được chuyển giao, một dự thảo ngân hàng trong một đồng tiền chuyển đổi, bằng chứng thanh toán học phí và ăn ở, một lá thư từ một người hoặc tổ chức cung cấp cho bạn tiền, hoặc bằng chứng về nguồn vốn thanh toán từ bên trong Canada My nếu bạn có học bổng hoặc đang thực hiện một chương trình Canada tài trợ.
Nếu và khi áp dụng thị thực du học Canada và My của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một bức thư giới thiệu, và một visa tạm trú nếu có yêu cầu. Trình bày những cùng với hộ chiếu, giấy chứng minh tài chính của bạn và thư của bạn chấp nhận cho cơ quan kiểm soát biên giới sẽ phát hành giấy phép du học Canada My.


Xem thêm suất: Hoc bong du hoc tai My va Canada

Advertisement

0 nhận xét:

Đăng nhận xét