Du hoc Canada cần những điều kiện giấy phép gì

Du hoc Canada hay các nước như Anh, Pháp và Mỹ thì trong hầu hết các trường hợp, bạn phải có được một giấy phép gì để có thể đi du học dễ dàng.Để đủ điều kiện du học tại Canada
Bạn phải có được chấp nhận bởi một tổ chức du học ở Canada.
Bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để trả cho bạn:
- Học phí
- Chi phí cho bản thân và các thành viên trong gia đình những người đi theo để sống và Canada
- Trở giao thông cho chính mình và mọi người trong gia đình đi cùng anh đến Canada.
- Bạn phải là một công dân tuân thủ pháp luật không có tiền án tiền sự và không phải là một nguy cơ đối với an ninh của Canada. Bạn có thể phải cung cấp một giấy chứng nhận cảnh sát.
- Bạn phải có sức khỏe tốt và sẵn sàng để hoàn thành một cuộc kiểm tra y tế, nếu cần thiết.
- Bạn phải đáp ứng một nhân viên nhập cảnh mà bạn sẽ rời du học Canada vào cuối nghỉ phép của bạn.

Khi bạn đã có đầy đủ điều kiện du học tại Canada thì bạn có thể tiếp tục đi và sở hữu: Hoc bong du hoc tại Canada danh tiếng nhất.

Trường hợp ngoại lệ
Trong một số trường hợp, bạn không cần phải có giấy phép du học để đi học tại Canada:
Nếu bạn muốn học tập trong một khóa học ngắn hạn hoặc chương trình
- Bạn không cần phải có giấy phép du học nếu bạn có kế hoạch để có một khóa học hoặc chương trình ở Canada kéo dài sáu tháng hoặc ít hơn. Bạn phải hoàn thành các khóa học hoặc chương trình trong thời hạn ủy quyền cho kỳ nghỉ của bạn ở Canada.

Đại diện nước ngoài đến Canada
- Nếu bạn là một thành viên trong gia đình hoặc nhân viên của một đại diện nước ngoài đến Canada được công nhận bởi Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada, bạn có thể không cần giấy phép du học tại Canada. Bạn nên liên hệ với đại sứ quán của mình ở Canada. Đại sứ quán của bạn có thể liên hệ với Văn phòng của nghị định thư để tìm hiểu xem bạn cần một giấy phép du học.

Thành viên của các lực lượng vũ trang nước ngoài
- Nếu bạn là một thành viên của một lực lượng vũ trang của nước ngoài theo Luật Thăm viếng Quân sự, bạn không cần phải có giấy phép du học tại Canada. Nếu các thành viên trong gia đình của bạn, bao gồm cả trẻ em vị thành niên, muốn du học tại Canada, họ phải đáp ứng các yêu cầu.

Công dân nước ngoài là người Ấn Độ đăng ký tại Canada
- Nếu bạn là một công dân của một quốc gia khác đã đăng ký tình trạng Ấn Độ ở Canada, bạn không cần phải có giấy phép du học tại Canada.


Bạn có thể tham khảo thêm: Du hoc my

Advertisement

0 nhận xét:

Đăng nhận xét